Likestilling i Norge

I Norge ble det vedtatt en lov som skulle sikre likestilling mellom kvinner og menn, den såkalte Likestillingsloven, i 1978. Likestillingsloven går ut på at all form for diskriminering på bakgrunn av kjønn er forbudt i Norge. Og sammenlignet med mange andre land i verden, kan vi vel si at Norge ligger i toppen når det gjelder nettopp likestilling.

shutterstock_276043097

Likevel er det fortsatt saker der likestillingsarbeidet ikke har nådd helt frem. Det er fortsatt enkelte forskjeller når det gjelder lønn, der menn gjerne tjener litt mer enn kvinner for samme type arbeid. Det samme gjelder graviditet og arbeidsrettigheter. Selv om det ifølge likestillingsloven og arbeidslovgivningen i Norge ikke er tillatt å diskriminere arbeidstakere på grunn av graviditet, har det vært nylige saker i media der gravide kvinner faktisk har mistet arbeidet eller blitt nedprioritert i arbeidssituasjoner der de har vikariater og blir gravide. Så likestillingsarbeidet har nok fortsatt en del å gå på, også her i landet.

Dersom man føler at man har blitt diskriminert på bakgrunn av kjønn, har man rettigheter og mulighet til å skaffe råd og støtte. Da kan man ta kontakt med likestillings- og diskrimineringsombudet, som kan veilede og fortelle hvordan man eventuelt skal gå fram for å klage på riktig måte.