Kampen for likestilling fortsetter

Det er mange i Norge som føler at kampen for likestilling er ferdig. Man er likestilt og det er ikke lenger behov for en konsentrert kamp for økt likestilling. Mange mener også at kvinners likestilling går på bekostning av menns rettigheter og forstyrrer deres vekstpotensial. Her peker man gjerne på at antall menn som tar høyere utdanning er synkende og at gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter.

Det er mye rett i det man sier her, men samtidig så har man også glemt hovedbudskapet. Hovedbudskapet er at alle skal sees på som like. Så hvis menn gjør det dårligere på skolen, så skal dette tas inn i kampen. Men kampen må fortsette og spesielt viktig er det å ikke glemme at en systematisk undertrykking av kvinner ikke forsvinner på et øyeblikk.

Bare se på artikler om mannlige og kvinnelige statsledere. Reporterne fokuserer i stor grad på hvordan de kvinnelige lederne er kledd og i mindre grad på hva de gjør. Mannlige ledere får ikke spørsmål om klær, men kun om meninger og gjøremål.

Dette er bare et eksempel, det finnes mange flere og dette viser at vi må kjempe videre for likestilling, både for kvinner og for menn.