Feminismen i Norge

Feminismen har gått i bølger i Norge som i mange andre deler av verden. Feminismens mål har til alle tider vært å rette opp i det mange anser som skjev kjønnsfordeling mellom kvinner og menn, der kampen for likestilling og selvbestemt abort har vært sterke kampsaker. Det samme gjelder kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, som feministene har kjempet for og fortsatt kjemper for i dag.

shutterstock_316716839

Feminismen oppsto allerede på 1700-tallet, men det var først mot slutten av 1800-tallet og inn på 1900-tallet at kvinner begynte å innse den lave statusen de hadde i samfunnet. Kvinners stemmerett var en av de første kampsakene for feministbevegelsen i Norge, og i 1913 fikk kvinner stemmerett på lik linje med menn. Etter at denne kampen var vunnet, og i etterkrigstiden, var feminismen inne i en rolig periode i Norge. Men på 1970-tallet våknet bevegelsen til liv igjen som en følge av at kvinner ønsket mer rettigheter på lik linje med menn i alle deler av samfunnet, spesielt i arbeidslivet. Dette handlet om lik rollefordeling i hjemmet, lik lønn for likt arbeid, og så videre.

I dagens Norge har mange av kvinneforkjempernes saker vunnet frem. Vi ser en høyere grad av likestilling enn noensinne, kanskje spesielt når det gjelder hjem og arbeid. Men fortsatt gjenstår tvangsekteskap og likelønn som to saker som feminismen fortsatt kjemper for – selv i 2016.